KULLANIM KOŞULLARI

 

   1. Kullanıcının, (www.adalethanim.com) internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda internet tarayıcıları ve aktif internet bağlantısı üzerinden çalıştırılabilen yapay zekâ bazlı hukuk veri tabanı hizmetinin (“Adalethanım”) kullanımı aşağıda belirtilen koşullara tabi olup Adalethanım’ı kullanmakla Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Bu nedenle, Adalethanım’ı her ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.

 

    2. Kullanım Koşulları, Adalethanım Yapay Zeka ve Hukuk Teknolojileri A.Ş(“Sağlayıcı”) tarafından Adalethanım kullanıcısına (“Kullanıcı”) Adalethanım kullanımının açıklanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Şu anda mevcut tüm Adalethanım hizmetleri ve ayrıca bu hizmetlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni hizmetlerin eklenmesi işbu kullanım koşullarının konusunu oluşturur.

 

   3. Kullanım Koşulları, herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Sağlayıcı tarafından her zaman değiştirilebilir. Kullanım koşullarının değiştirilen metninde aksi öngörülmediği sürece, Kullanım koşullarının yeni metni www.adalethanim.com sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olur.

 

   4. Sağlayıcı tarafından işbu Kullanım Koşullarında kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, kullanıcının Adalethanım’ı kullanmayı derhal sonlandırması tavsiye edilir.

 

   5. Kullanıcı, Sağlayıcı tarafından kendisine Adalethanım ile ilgili olarak gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Kullanıcı, Sağlayıcı tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri yoluyla veya başkaca iletişim araçları ileKullanıcıdan işbu madde kapsamında alınan açık ve yazılı izne ek olarak herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj, faks vb. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcının ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde, Kullanıcı her zaman bu onayını geri alabilir.

 

   6. Adalethanım’da veya Adalethanım’ı oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran sağlayıcıya aittir. Sağlayıcının önceden açık izni olmadan kopyalanamaz, tamamı veya bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla kamuya iletilemez; dijital ortamlarda ve/veya mobil araçlarla kullanılamaz ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz. Kullanıcının Adalethanım’a erişiminden, kullanımından veya Adalethanım’dan herhangi bir şekilde ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmesi nedeniyle bilgisayar donanımında meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bilgisayarsistemine bulaşabilecek kötü niyetli yazılımların sebep olabileceği zararlardan Sağlayıcı sorumlu değildir.

 

   7. Adalethanım’da bulunan tüm içerik resmi ve/veya özel kaynaklardan edinilmektedir. Kullanıcı, sağlayıcının Adalethanım içeriğinin doğruluğu ve güncelliği için elinden gelen çabayı gösterdiğini ancak sağlayıcının Adalethanım’da yer alan içerikten hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Sağlayıcı, Adalethanım üzerinden, sağlayıcının kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere uzantı (link) verebilir. Bu uzantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesine ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya gizli beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Adalethanım üzerindeki uzantılar aracılığıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında sağlayıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Adalethanım’ın tüm işlevlerinin kullanılması için gerekli altyapının sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Altyapı veya internet hizmetinden kaynaklanan erişim ve kullanım sorunlarından Sağlayıcı sorumlu değildir.