ADALETHANIM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. Hizmet Sağlayıcı Bilgileri (Sözleşmede “Adalethanım” olarak anılacaktır.)

Hizmet Sağlayıcı         : ADALETHANIM Yapay Zeka ve Hukuk Teknolojileri A.Ş.

Adres                          : Nispetiye Cad. Fecri EbcioğluSk. No:3/5 Beşiktaş,İstanbul,TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası :125612-5

Mersis numarası          :0010094927600001 

Telefon                                   : +90 212 809 30 77

Faks                            :

Web Adresi                 : www.adalethanim.com

E-Posta                                   : [email protected]

 1. Üye Bilgileri (Sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.)

Üye’nin Adı ve Soyadı           :

Adresi                         :

Telefon                                   :

E-posta                                   :

 1. KONU

İşbu üyelik sözleşmesinin (“Sözleşme“) konusu, üyenin yazılı veya elektronik ortamda işbu sözleşmeyi onaylayarak ve toplam üyelik ücretini ödeyerek Adalethanım’dan yararlanması ve Adalethanım’ın kullanması ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

 

 1. TANIMLAR

Adalethanım: Üyenin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda işbu sözleşmeyi onayladıktan ve toplam kullanım ücretini ödedikten sonra kullanıcı adı ve şifre oluşturarak faydalanmaya başladığı Internet Explorer, Google Chrome ve MozillaFirefox ve benzeri internet tarayıcıları ve aktif internet bağlantısı üzerinden çalıştırılabilen hukuki dokümanları (İçtihat, mevzuat, yürütme kararları, hukuk kitapları, makaleler, yorumlar ve diğer içerikleri) içerisinde bulunduran hukuk bilgi sistemini ifade eder. Öğrenciler ve ücretsiz kullanıcılar,Adalethanım ‘ınuygun gördüğü ve zaman zaman değiştirebileceği belge sayısı ve koşullarla kısıtlı kalmak koşulu ile Hukuk Bilgi Sistemi’nden sınırlı olarak faydalanabilmektedirler.


Tüketici: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 3 uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişi üyeyi ifade eder.

Ücretsiz Üye:Adalethanım ‘ınuygun gördüğü ve zaman zaman değiştirebileceği belge sayısı ve koşullarla kısıtlı kalmak koşulu ile Hukuk Bilgi Sistemi’nden sınırlı olarak faydalanabilen kişileri ifade eder.

Deneme Üyesi:En fazla 1 ay süreli ücretsiz ilk kez üye olacak olanlara tanınan üyeliği ifade eder.

Üye: Ücretsiz Üye, Deneme Üyesi, Tüketiciüyelerin her birini ifade eder.

Üyelik Ücreti: İşbu Sözleşme konusu Adalethanım üye tarafından tek bir kullanıcı hesabı altında kullanılması karşılığında ilgili üyelik paketine bağlı olarak belirlenmiş olan aylık ya da yıllık üyelik ücretini ifade eder.

Tekil Giriş: Tek bir kullanıcı hesabı üzerinden Adalethanım’dan faydalanma imkânı sağlayan üyelik tipini ifade eder.

Gizlilik Politikası:https://adalethanim.com/gizlilik-politikasi/adresinde yer alan gizlilik koşullarını ifade eder.

İnternet Sitesi:www.adalethanim.comweb sitesini ifade eder.

Kullanım Koşulları:https://adalethanim.com/kullanim-kosullari/adresinde yer alan kullanım koşullarını ifade eder.

Ön Bilgilendirme Formu: TKHK ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, üye tarafından toplam kullanım ücreti ödemeden önce elektronik ortamda onaylanan belgeleri ifade eder.

Taraf: Adalethanımile Üye’den her biri anlamına gelir; Adalethanım ile Üye topluca “Taraflar” olarak anılırlar.

 1. ÜYELİK SİSTEMİ VE ADALETHANIM KULLANIMI
  • Üyenin Adalethanım’danfaydalanabilmesi öncelikle işbu Sözleşme’nin ve ön bilgilendirme formunun internet sitesi üzerinden, elektronik ortamda onaylanmasına bağlıdır.
  • Üye kullanım ücretini işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarihte kredi kartı yoluyla veyaeft/havale vasıtasıyla ödenebilir. Üyelik ücretinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda üyeliğin tipine göre bir aylık ya da 1 yıllık ücret sözleşmenin kurulduğu tarihte peşinat olarak alınır. Üyelik dönemi içerisinde üyelik ücretinde meydana gelebilecek artışlar, kredi kartıyla yoluyla yapılan ödemelerde bir sonraki ödeme dönemi için geçerli olur ;Eft/Havale yoluyla 12 aylık peşin olarak ödendiği durumlarda, üyeden peşin olarak ödediği döneme ilişkin üyelik ücreti artışlarından dolayı ek bir ödeme talep edilemez.
  • Adalethanım’da bulunan tüm içerik resmi ve özel kaynaklardan edinilmektedir. Üye,sağlayıcının Adalethanım’ın içeriğinin doğruluğu ve güncelliği için gerekli bütün çabayı gösterdiğini ancak sağlayıcının yer alan içerikten hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Sağlayıcı, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere uzantı (ya da link) verebilir. Bu uzantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesine ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya gizli beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Adalethanımüzerindeki uzantılar aracılığıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında Adalethanım’ınhiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Üye, hukuk bilgi sisteminden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu sözleşmede Adalethanım tarafından portala ya da sisteme veya hukuk bilgi sistemini oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  • Üye, üyelik sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Adalethanım’ın bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Adalethanım’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üyenin Adalethanım’dan faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Bu doğrultuda, üye, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla Adalethanım’ın yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin kullanıcı adının ve şifresinin üye dışındaki üçüncü kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde, üyelik derhal iptal edilir ve Adalethanım’ınkullanımı ilgili üyenin kullanımına kapatılır.
  • Üye, Adalethanım üzerinden yapacağı çevrimiçi ödeme yöntemleri, kredi kartı ya da banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ve bilgisi dahilinde işlem yapacağını; aksi takdirde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Adalethanım’ı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, Adalethanım tarafından kendisine işbu Sözleşme konusu ile ilgili olarak gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda üye, Adalethanım tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile üyeden işbu madde kapsamında alınan açık ve yazılı rızayauygun olarak herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj, faks vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Üyenin ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi durumunda, üye her zaman bu rızasını geri alabilir.
  • Adalethanım,Adalethanım’ın kullanım şeklini, şartlarını; öğrenciler’inAdalethanım’ı kullanımına izin verilen süreyi ve içeriği ilgili mevzuatların izin verdiği ölçüde her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir ya da kısıtlayabilir. Adalethanım,Adalethanım’ı tamamen öğrenci erişimine kapatabilir veya öğrencinin Adalethanım içeriğinden yararlanabilmesi için reklam veya tanıtım materyalleri izlemesini veya görüntülemesini zorunlu kılabilir.
  • Adalethanım, Adalethanım’ın kullanım şeklini, şartlarını;deneme üyelerinin Adalethanım’ınkullanımına izin verilen süreyi ve içeriği her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir. Adalethanım’ı tamamen deneme üyelerinin erişimine kapatabilir veya deneme üyelerinin Adalethanım’ıniçeriğine ulaşması için reklam veya tanıtım materyalleri izlemesini veya görüntülemesini zorunlu kılabilir.
  • Adalethanım kapsamında firma tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili üyenin bir şikâyeti veya talebi bulunması halinde, üye, söz konusu talep ve şikâyetlerini [email protected] e-posta adresi veya 0 212 809 30 77telefon numarası aracılığıyla Adalethanım ‘ailetebilir.
 2. ÜYENİN BEYAN, TEKEFFÜL VE TAAHHÜTLERİ
  • Üye, Adalethanım’ ziyaret etmekle veya kullanmakla Adalethanım’dayer alan içeriği, kullanım koşullarını,gizlilik politikasını ve işbu sözleşmedeki koşulları ve okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu; hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.
  • Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu’na göre reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.
  • Adalethanım’ı oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Adalethanım’aaittir ve Adalethanım’ınyazılı ve açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Üyeler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında Adalethanım’ınveri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan atıf sureti ile yararlanabilirler ve bunları bir ticari amaç olmaksızın çoğaltabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının Hukuk Bilgi Sistemi’nden çekilerek herhangi bir sistem oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere ücret karşılığı satışı kesinlikle yasaktır.

Üye’nin işbu madde 5.3’e aykırı davrandığınınAdalethanım’un takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, Adalethanım,Üye’nin Hukuk Bilgi Sistemi’ne erişimini derhal engelleyebilir. Adalethanım’ın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

 • Üye, Adalethanım’ın diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üye, Adalethanım üzerinden veya e-posta yoluyla ya da İnternet Sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Adalethanım’ın amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.
 • Üye, Spam, Virüs, Truva Atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, yegâne takdir yetkisi Adalethanım ‘daolmak üzere, İnternet Sitesi’ne erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve Adalethanım ‘ın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Adalethanım ‘ınzaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da İnternet Sitesi’ne erişimi tüm Üyeler için kısıtlayabileceğini kabul eder.
 • Üye, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan Adalethanım kullanıcılarına gösteremez. Aalethanım, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.
 1. CAYMA HAKKININ BULUNMAYIŞI

Adalethanım ve Üye arasında işbu Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ((RG:27.11.2014/29188) Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketicinin hizmeti reddederek cayma hakkına sahip olması ile birlikte; Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Madde 15’in 1. fıkrasının (ğ) bendi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (h) bendi uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu çerçevede tüketicinin işbu sözleşmeye ve Adalethanım’ın kullanımına ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 1. SÜRE, FESİH VE DİĞER HÜKÜMLER

*Madde 7.1 Ücretsiz Üyeler, Deneme Üyeleri ve Öğrenciler dışındaki üyelere uygulanır.

**Madde 7.3, 7.4 ve 7.5 yalnızca Tüketiciler’e uygulanır.

*** Madde 7.6 yalnızca Tüketici haricindeki Üyeler’e uygulanır.

 • İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin onaylanması ve üyeye sistemi kullanabilmesi için gerekli olan erişim bilgilerinin iletilmesinden başlamak üzere üyelik tipine göre 1 aylık veya 1 yıllık süre ile akdedilmiştir. Adalethanım, sözleşme süresi sona ermeden aylık üyelikler için 1 hafta yıllık üyelikler için bir (1) ay öncesinden üyeyi Sözleşme süresinin sona ereceği ve yeni döneme ilişkin sözleşme süresi, üyelik ücreti, ek kullanıcı ücreti, toplam kullanım ücreti ve gerekli gördüğü diğer hususlarda bilgilendirecektir. Üyenin bahsi geçen bir (1) hafta/ay içerisinde toplam kullanım ücretini ödemesi veya Sözleşme’nin yenilenmesine ilişkin iradesini Adalethanım’ailetmesi halinde, sözleşme bahsi geçen bildirimde belirtilen koşullarla yenilenecektir. İşbu hüküm Adalethanımsözleşmeyi yenilemekle yükümlü olduğu şeklinde yorumlanamaz.
 • Adalethanım ‘ın, üyenin işbu sözleşmede belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda üyeye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu sözleşmeyi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır.
 • Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Madde 22 uyarınca, üyenin ilgili maddedeki hakları saklıdır.
 • Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 14 gün içinde üye tarafından ödenmiş olan kullanım ücretinin, üye tarafından kullanılmayan süre için tahsil edilmiş kısmı Adalethanım tarafından üyeye iade edilir.
 1. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ
  • İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tâbidir.Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
  • İşbu Sözleşme’nin Tarafları, bu Sözleşme ve uygulanmasıyla ilgili olarak aralarında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile Adalethanım ‘ınses kayıtlarının, Üye tarafından Adalethanım ‘agönderilecek yazılı veya faks talimatlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği münhasır delil olacağını, herhangi bir hususun ispatı için birbirlerine yemin teklif etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme Taraflar arasında ……. tarihinde akdedilmiştir.